Chat with us, powered by LiveChat

Misstänkt för brott?

Alla som misstänks för brott har rätt till en försvarsadvokat. Biträde av advokat kan exempelvis behövas vid ett polisförhör, under förundersökningen, vid åtal och påföljande rättegång. En bra försvarsadvokat kan redan under utredningen vidta egna utredningsåtgärder för att försöka motbevisa misstankarna. Vi rekommenderar därför att alla som misstänks för ett allvarligt brott omedelbart anlitar en försvarsadvokat. I många fall har du rätt till en offentlig försvarare, som ersätts av staten om den misstänkte inte själv kan betala. Ring oss så berättar vi mer!

Kallad till polisförhör?

Du har alltid rätt att ha en försvarsadvokat vid din sida om du är misstänkt och ska förhöras av polisen. Det är polisen som håller i förhöret, men advokaten har möjlighet att ställa kompletterande frågor och en skyldighet att ingripa om de frågor som polisen ställer är otillbörliga (ledande frågor är till exempel i princip förbjudet). Om du är misstänkt för ett brott så har du en ovillkorlig rätt att tiga, och du väljer själv vilka frågor du vill besvara. Det är inte heller förbjudet att ljuga i ett polisförhör, men om det avslöjas kan det påverka bedömningen av din trovärdighet.

Rättegången

Om åklagaren anser att misstanken är tillräcklig stark så väcks åtal. De flesta åtal leder till en rättegång, huvudförhandling, i tingsrätten. Har du en försvarare kommer denne att vara med dig vid rättegången. Vid rättegången redogör åklagaren och försvaret för den bevisning de har åberopat. Det kan vara fråga om skriftlig bevisning, exempelvis DNA-spår, rättsintyg, brottsplatsundersökningar eller telefontrafik, och muntlig bevisning som förhör med målsägande och vittnen. Den åtalade förhörs också alltid. Precis som vid polisförhör har den som åtalats en rätt att tiga vid rättegången. Din försvarsadvokat hjälper dig under rättegången att peka på omständigheter som talar för din oskuld (om du förnekar) och att ställa kritiska frågor till åklagarens förhörspersoner. Vid behov kan även försvaret åberopa vittnen. Huvudförhandlingen avslutas med att åklagaren, målsändebiträdet och försvararen pläderar. En plädering, eller slutanförande, är en sammanfattning av hur den som pläderar tycker att domstolen ska döma.
Efter att rättegången avslutats överlägger domstolen och beslutar om dom. Ibland avkunnas domen direkt efter huvudförhandlingen, men ofta meddelas den skriftligt en eller två veckor efter rättegången. Din försvarare hjälper dig att förstå tingsrättens dom och, om du inte skulle vara nöjd med utfallet, överklaga till hovrätten.

Unga brottsmisstänkta

En ungdom som misstänks för brott har förstärkta rättigheter till offentlig försvarare. Ungdomar behöver i princip aldrig själv betala för sin advokat. Den som är under 18 år har i princip alltid rätt till en försvarsadvokat som staten betalar, även för bagatellartad brottslighet som snatteri eller ringa narkotikabrott.

Behöver du en advokat? Kolla ditt ärende kostnadsfritt med oss!
Du förbinder dig inte till någonting genom att kontakta oss. Du får bara en bra inledande juridisk rådgivning utan kostnad. Tveka inte – hör med oss.