,

Vad innebär hemvist?

I alla asylrättsliga ärenden uppkommer frågan om sökandens hemvist. För att pröva en asylansökan behöver migrationsverket veta mot vilken plats man ska bedöma om ett skyddsbehov föreligger. Denna plats är sökandens hemvist. Oftast handlar det om en stad eller ort. Vanligtvis är hemvisten den stad eller ort sökanden kommer ifrån, men en hemvist kan ändras om sökanden bosatte sig i en annan stad eller ort innan flykten. Hemvisten bedöms utifrån olika kriterier så skälet till en flytt kan påverka om den nya staden/orten verkligen förändrar bedömningen.

Om man inte har bott i det land man prövas mot kan man inte ha hemvist där.

Hemvisten är av betydelse för hur skyddsbehovet bedöms. Gör man sin hemvist sannolik bedöms ens behov mot denna stad/ort. Om man har behov av skydd i den staden/orten måste migrationsverket visa att personen kan skyddas på någon annan ort i landet. Detta kallas internflyktsalternativ. Om migrationsverket inte kan visa att det finns ett internflyktsalternativ ska sökanden få uppehållstillstånd.

Om det inte finns en hemvist är det sökanden som har bevisbördan för att riskerna föreligger i hela landet. Man pratar då inte om internflykt överhuvudtaget.

 

 

Sandra Danowsky är verksam inom byråns samtliga verksamhetsområden. Hon blev tingsmeriterad 2012 och är advokat sedan 2015. Sandra har tidigare arbetat med immaterialrätt och processrätt på affärsjuridisk byrå i Stockholm och har även läst en masterutbildning med inriktning på immaterialrätt i New York. Sandra har under sin utbildning arbetat ideellt för Fryshuset.

Kolla ditt ärende med Sandra Danowsky – kostnadsfritt!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *