,

Vad är ett brott?

Ett brott är en gärning som är belagd med straff. I vissa fall kan även en underlåtenhet att göra något vara brottsligt. De flesta brotten regleras i Brottsbalken (BrB). Brotten som finns i brottsbalken brukar gemensamt benämnas den allmänna straffrätten. Vissa brott regleras i stället i särskilda lagstiftningar. Det gäller till exempel för narkotikabrott (narkotikastrafflagen) och trafikbrott (trafikbrottslagen). Brott som regleras utanför brottsbalken kallas gemensamt specialstraffrätt.

För att en gärning ska anses vara brottslig krävs också i de flesta fall att gärningen begåtts med uppsåt. Lite förenklat kan sägas att gärningen begåtts med vilje. I Sverige förekommer flera olika uppsåtsformer, den starkaste kallas vanligen för avsiktsuppsåt. Den lägsta nivån av uppsåt brukar kallas för likgiltighetsuppsåt. I vissa fall är det tillräckligt med oaktsamhet för att kunna dömas för brottet, det gäller exempelvis för bokföringsbrott.

På vår hemsida kan du läsa mer om några av de vanligaste brotten. Vill du mer information eller hjälp i ett specifikt ärende så är du välkommen att när som helst kontakta oss advokater på Advokatfirman Guide.

Ända sedan 1981 har Advokatfirman Guides advokater stått på den enskildes sida. Här jobbar några av Sveriges främsta och mest erfarna advokater inom brottmål och annan humanjuridik.

Kolla ditt ärende med Advokatfirman Guide – kostnadsfritt!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *