PETER MUTVEI

070-810 44 36

08-24 48 50

08 - 24 06 10

Peter Mutvei är en av Sveriges mest anlitade försvarsadvokater och har genom åren förekommit i några av de största och mest uppmärksammade brottmålsrättegångarna i Sverige. Peter anlitas också löpande som föreläsare om bland annat advokatetiska frågor. Han anställdes på byrån redan 1982 och har varit delägare sedan 1985. Peter har tidigare arbetat på domstol och annan advokatbyrå. Medlem i AIK sedan 1982.

Relaterat till Peter Mutvei