MERGIM KELMENDI

073-500 05 35

08-24 48 50

08 - 24 06 10

Mergim Kelmendi arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden. Han anslöt sig till advokatfirman Guide i maj 2018 efter avslutade juridikstudier vid Stockholms universitet. Mergim åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man och offentligt biträde i migrationsärenden och ärenden om tvångsvård.

RELATERAT TILL JOEL APITZSCH