CARL SÖDERLUND

070-646 37 34

08-24 48 50

08 - 24 06 10

Carl Söderlund är specialiserad på brottmål och åtar sig uppdrag som privat- och offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Han har agerat som offentlig försvarare i uppmärksammade mål angående folkmord och folkrättsbrott, grovt narkotikabrott, människorov m.m.

Efter avslutad tingsmeritering vid Nacka tingsrätt år 2012 arbetade han först på Advokatfirman Althin och började på Advokatfirman Guide år 2018.

Han är medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan år 2014.

RELATERAT TILL CARL SÖDERLUND