Vad är ett häleribrott?

Häleri är benämningen på olika slags hantering av egendom som någon annan person kommit åt genom ett brott. Det kan exempelvis vara att gömma eller sälja vidare stöldgods som någon annan har stulit. Lite förenklat kan därför sägas att den som medvetet befattar sig med egendom som fråntagits annan genom brott kan dömas för häleri.

Bestämmelsen för häleri återfinns i 9 kap. 6 § brottsbalken och där framgår att det finns 4 olika gärningstyper avseende häleri.

 1. Sakhäleri
 2. Vinningshäleri
 3. Fordringshäleri
 4. Näringshäleri

Den vanligaste formen av häleri är sakhäleri. Ett sakhäleri begås exempelvis när gärningsmannen tar emot och förvarar ett rånbyte eller köper egendom som fråntagits annan genom stöld.

Ett vinningshäleri begås när gärningsmannen bereder sig ekonomisk vinning på egendom som fråntagits annan genom brott utan att själv befatta sig med egendomen, exempelvis genom att medvetet ta emot pengar som härrör från en försäljning av stöldgods.

Ett fordringshäleri begås när gärningsmannen gör gällande en fordran som tillkommit genom brott, tex en fordran som uppstått till följd av bedrägeri.

Ett näringshäleri är en form av sakhäleri som begås i näringsverksamhet, vanemässigt eller annars i stor utsträckning. I dessa situationer tillämpas ett sänkt beviskrav i fråga om det förbrott som egendomen härrör från.

Det finns således en mängd olika förfaranden som är att bedöma som häleri. Om du är misstänkt för häleri är det viktigt att du kommer i kontakt med en försvarsadvokat så fort som möjligt så att du får möjlighet att få rådgivning i ärendet, helst innan första förhöret ska hållas.

Är du misstänkt för häleri eller grovt häleri kan du begära att få en advokat från Advokatfirman Guide som försvarare. Har du rätt till en försvarare kommer domstolen utse en av våra advokater som åtar sig uppdraget och hjälper dig redan från första polisförhöret.

Olika grader av häleri

Häleri är ett gradindelat brott vilket betyder att det finns olika sorters häleribrott. Den mildaste formen av häleri kallas för häleriförseelse och den allvarligaste för grovt häleri. Det finns olika försvårande omständigheter som kan påverka rubriceringen av ett häleri, exempelvis om det har skett systematiskt eller om det har rört sig om betydande värden.

Utöver egendomens värde har för brottets straffvärde betydelse vid bedömningen. Vanligt häleribrott och grovt häleribrott regleras i brottsbalkens 9 kapitel 6 § medan häleriförseelse regleras i brottsbalkens 9 kapitel 7 §.

Ringa häleri / häleriförseelse

Lite förenklat kan sägas att den som medvetet eller oaktsamt befattar sig med egendom som fråntagits annan genom brott kan dömas för häleriförseelse.

Häleriförseelse är alltså en ringa form av häleri med vissa viktiga skillnader. För det första kan gärningsmannen, under vissa förutsättningar, dömas till ansvar trots att han eller hon saknar vetskap om förbrottet. Med andra ord kan det i vissa fall räcka att gärningsmannen ”borde” ha insett att viss egendom fråntagits annan genom brott.

För det andra kan ansvar utkrävas om gärningsmannen omedvetet medverkat vid ett brott där någon fråntagits egendom, detta om gärningsmannen ”borde” insett sin medverkan. Denna typ av brott brukar kallas för oaktsamhetsbrott. Precis som i bestämmelsen om häleri finns det fyra gärningstyper som också kan utgöra en häleriförseelse. Om egendomens värde understiger 1000 kronor bedöms brottet även oftast som häleriförseelse.

En häleriförseelse leder oftast till dagsböter som påföljd, även om straffskalan även innehåller fängelse i högst sex månader.

Häleri av normalgraden

För ansvar för häleri av normalgraden eller grovt häleri krävs uppsåt. Det betyder att gärningspersonen måste vetat om att egendomen har fråntagits någon annan genom brott men att gärningspersonen trotts detta ändå väljer att exempelvis gömma eller sälja egendomen.

För häleri av normalgraden döms till fängelse i högst två år. Ofta kan dock frivårdspåföljder som villkorlig dom eller skyddstillsyn komma i fråga trots att det är upp till två års fängelse på straffskalan.

Grovt häleri

De allvarligaste gärningarna rubriceras som grovt häleri. Hit hör bland annat befattning med egendom av stora värden samt regelbunden befattning av farlig art, exempelvis om gärningsmannen kontinuerligt köper stulna märkesdelar från dyra bilar.

För grovt häleri är straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

keyboard_arrow_up

Kontakta oss

Behöver du en advokat? Kolla ditt ärende kostnadsfritt med oss!
Du förbinder dig inte till någonting genom att kontakta oss. Du får bara en bra inledande juridisk rådgivning utan kostnad. Tveka inte – hör med oss.

Kontakta Joel Apitzsch


  Kontakta Göran Hjalmarsson

   Kontakta Olof Hildebrand


    Kontakta Peter Mutvei


     Kontakta Sandra Danowsky


      Kontakta Sogand Sasanpour

       


        

       Buscas un abogado que hable español en Estocolmo?

       Rellena el formulario que hay màs abajo y contactaremos contigo en tu idioma lo antes posible.Por supuesto,este es un contacto sin ningùn tipo de compromiso.Te daremos consejo juridico sin coste alguno.Estaremos encantados de poder ayudarte.

        Acepto la política de privacidad de la Advokatfirman Guide.

        A keni nevojë për një avokat ne gjuhen shqipe?

        Plotësoni formularin e mëposhtëm dhe do t’ju kontaktojmë së shpejti. Ne ju ofrojmë këshilla ligjore falas në fillim të procesit. Mos hezitoni – na dëgjoni tani.

        Ne do t’ju kontaktojmë se shpejti.

         Unë pranoj politikën e privatësisë

         Да ли вам је потребан контакт на српском/хрватском/босанском језику са  једним адвокатом у Штокхолму?

         Попуните доњи формулар и контактираћемо вас убрзо на вашем језику. Контакт са нама је необавезујући. Добићете само бесплатан и добар уводни правни савет. Не оклевајте-јавите нам се.

          Da li vam je potreban kontakt na srpskom/hrvatskom/­bosanskom jeziku sa jednim advokatom u Štokholmu?

          Popunite donji formular i kontaktiraćemo vas ubrzo na vasem jeziku. Kontakt sa nama je neobavezujući. Dobićete samo besplatan i dobar uvodni pravni savjet. Ne oklijevajte-javite nam se.

           Da li vam je potreban kontakt na srpskom/hrvatskom/­bosanskom jeziku sa jednim odvjetnikom u Štokholmu?

           Popunite donji formular i kontaktiraćemo vas ubrzo na vasem jeziku. Kontakt sa nama je neobavezujući. Dobićete samo besplatan i dobar uvodni pravni savjet. Ne oklijevajte-javite nam se.

            Behöver du juridisk rådgivning?

            Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Du förbinder dig inte till någonting genom att kontakta oss. Du får bara en bra inledande juridisk rådgivning utan kostnad. Tveka inte – hör med oss.

             Do you need legal councelling?

             Fill in the form below and we will contact you as soon as possible. You don’t obligate to anything by contacting us – you get a free and qualitative first councelling at no cost. Don’t hesitate – check with us.

              Stockholm’ da bir avukatla türkçe iletisim kurmak isterminisiniz?

              Asagidaki formu doldurunuz, türkçe olarak biz size en kisa zamanda ulasacagiz. Kendinizi mecbur hisetmeden, yasal danismanligimizdan ücretsiz olarak en iyi sekilde yararlanabilirsiniz. Lütfen bizimle iletisime geckmekten çekinmeyiniz.


               +