Inlägg av Advokatfirman Guide

,

Att vara häktad

Den som är häktad förvaras i en cell på ett häkte. Cellen innehåller en brits med madrass, en tv, toalett och ett litet skrivbord. Den häktade har rätt till en timmes utomhusvistelse per dygn. Finns beslut om restriktioner för den häktade tillåts inte någon annan mänsklig kontakt än den med häktespersonalen, utredarna och försvarsadvokaten, samt […]

Ända sedan 1981 har Advokatfirman Guides advokater stått på den enskildes sida. Här jobbar några av Sveriges främsta och mest erfarna advokater inom brottmål och annan humanjuridik.

Kolla ditt ärende med Advokatfirman Guide – kostnadsfritt!

Beslag

Föremål som antas ha betydelse för utredningen av ett brott får tas i beslag. Även ett sådant föremål som antas vara avhänt annan genom brott (ex stöldgods) får beslagtas. Det är alltså inte endast föremål som finns i den misstänktes besittning som får tas i beslag. Även exempelvis en målsägandes mobiltelefon får, mot målsägandens vilja, […]

Ända sedan 1981 har Advokatfirman Guides advokater stått på den enskildes sida. Här jobbar några av Sveriges främsta och mest erfarna advokater inom brottmål och annan humanjuridik.

Kolla ditt ärende med Advokatfirman Guide – kostnadsfritt!

Frivården

Om misstankarna avser brott som kan leda till fängelse, brukar domstolen förordna om att frivården ska genomföra en personutredning avseende den misstänkte. Personutredningen tar sikte på om den misstänkte har ett vårdbehov, om det finns ett behov av övervakning för att den misstänkte ska avhållas från fortsatt brottslighet, samt om hen är lämplig för och […]

Ända sedan 1981 har Advokatfirman Guides advokater stått på den enskildes sida. Här jobbar några av Sveriges främsta och mest erfarna advokater inom brottmål och annan humanjuridik.

Kolla ditt ärende med Advokatfirman Guide – kostnadsfritt!

Egna utredningsåtgärder

Under utredningen kan du och din försvarare genomföra egna utredningsåtgärder. Kanske vill ni ha en second opinion på ett rättsintyg, eller genomföra en egen brottsplatsundersökning för att leda din inställning i bevisning. Överlägg alltid med din försvarare i frågan om det finns anledning att vidta egna utredningsåtgärder. I vissa fall kan åklagaren genom egna utredningsåtgärder […]

Ända sedan 1981 har Advokatfirman Guides advokater stått på den enskildes sida. Här jobbar några av Sveriges främsta och mest erfarna advokater inom brottmål och annan humanjuridik.

Kolla ditt ärende med Advokatfirman Guide – kostnadsfritt!

Slutdelgivning

När förundersökningen har slutförts, om åklagaren inte har valt att lägga ned den, ska den misstänkte slutdelges. Slutdelgivningen innebär att den misstänkte får ta del av förundersökningsprotokollet, vilket är en skriftlig handling som ska innehålla allt som framkommit i utredningen och är av betydelse för utredningen av brottet. Förundersökningen kan också innehålla filmer, exempelvis från […]

Ända sedan 1981 har Advokatfirman Guides advokater stått på den enskildes sida. Här jobbar några av Sveriges främsta och mest erfarna advokater inom brottmål och annan humanjuridik.

Kolla ditt ärende med Advokatfirman Guide – kostnadsfritt!

,

När upphör LVU placeringen av mitt barn?

När ett barn eller en ung person får vård med stöd av lagen om vård av unga (LVU) är det socialnämnden som beslutar när vården ska upphöra. Socialnämnden tittar då på om de omständigheter som föranledde vården från början finns kvar. Det här betyder att det är den unges vårdbehov som avgör hur länge vården […]

Ända sedan 1981 har Advokatfirman Guides advokater stått på den enskildes sida. Här jobbar några av Sveriges främsta och mest erfarna advokater inom brottmål och annan humanjuridik.

Kolla ditt ärende med Advokatfirman Guide – kostnadsfritt!

,

Måste jag betala motpartens rättegångskostnader i vårdnadsmål?

I mål som rör vårdnad, boende och umgänge är huvudregeln att man står för sina egna rättegångskostnader, men det finns undantag. Den vinnande parten kan bli skyldig att ersätta den förlorande parten om domstolen anser att det förekommit fel eller försummelse gällande processen eller att rättegången varit onödig. Advokatfirman GuideÄnda sedan 1981 har Advokatfirman Guides […]

Ända sedan 1981 har Advokatfirman Guides advokater stått på den enskildes sida. Här jobbar några av Sveriges främsta och mest erfarna advokater inom brottmål och annan humanjuridik.

Kolla ditt ärende med Advokatfirman Guide – kostnadsfritt!

,

Vilken domstol vänder jag mig till i vårdnadsmål?

Innan ni hamnar inför domstol kan ni som föräldrar utnyttja möjligheten till samarbetssamtal som leds av en tjänsteman vid kommunen. Om ni som föräldrar inte kan komma överens om vårdnaden av ert barn, barnets boende och barnets rätt till umgänge med er måste ni vända er till tingsrätten genom att ansöka om stämning. Ni ska […]

Ända sedan 1981 har Advokatfirman Guides advokater stått på den enskildes sida. Här jobbar några av Sveriges främsta och mest erfarna advokater inom brottmål och annan humanjuridik.

Kolla ditt ärende med Advokatfirman Guide – kostnadsfritt!